preloader
Priznanje za homogenizaciju najvećeg broja katastarskih općina
Nova katastarska izmjera na području općine Viškovo za katastraku općinu Marinići-Nova
Nova katastarska izmjera na području općine Punitovci
Nova katastarska izmjera katastraske općine Turanj
Homogenizacija katastarskih planova