preloader
Priznanje za homogenizaciju najvećeg broja katastarskih općina