preloader
Izrada i razvoj IKT poslovnih rješenja
Priznanje za homogenizaciju najvećeg broja katastarskih općina
Izgradnja pristupne ceste na lokaciji zapadni Zamet u Rijeci
Izgradnja/rekonstrukcija prometnica u naselju Brzac
Sustav oborinske odvodnje dijela naselja Finida u gradu Poreču
Glavni projekt vodovodnog ogranka „Sveta Lucija“