preloader

GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA

Naš tim stručnjaka bavi se različitim poslovima vezanim uz katastar nekretnina i geodetsko – katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina, inženjersku geodeziju, koristeći pritom moderne tehnologije satelitskih pozicijskih sustava te aerofotogrametrije.

Timovi su opremljeni vrhunskim GPS uređajima, totalnim stanicama, niverilima, dronom, ploterom velikog formata kao i ostalom potrebnom opremom.

1. Geodetski elaborati

Naš tim stručnjaka bavi se različitim poslovima vezanim uz katastar nekretnina i geodetsko – katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina, inženjersku geodeziju, koristeći pritom moderne tehnologije satelitskih pozicijskih sustava te aerofotogrametrije. Timovi su opremljeni vrhunskim GPS uređajima, totalnim stanicama, niverilima, dronom, ploterom velikog formata kao i ostalom potrebnom opremom.

Geodetske elaborate koje izrađujemo:
  • Geodetski projekt
  • Uris objekata
  • Legalizacija zgrada
  • Parcelacijski elaborati
  • Geodetski elaborati za katastar infrastrukture
  • Iskolčenja

2. Nove katastarske izmjere

Već duži niz godina Republika Hrvatska vodi projekte čiji je cilj uspostava efikasnog sustava registracije nekretnina i usklađeni podaci zemljišne knjige i katastra. Postojeći podaci o vlasništvu i drugim pravima na parcelama na većini područja ne odgovara stvarnom stanju na terenu. U skladu s navedenim, Državna Geodetska Uprava u suradnji sa lokalnim samoupravama vrše i financiraju nove katastraske izmjere za pojedine katastarske općine tj. pokreće geodetsko-katastarske radove u svrhu izrade KATASTRA NEKRETNINA -potpuno nove katastarske i zemljišno knjižne evidencije sa jedinstvenim stanjem podataka.

Geoprojekt. d.d. je sudjelovao u sljedećim katastarskim izmjerama:

k.o. Bol
k.o. Lički Osik
k.o. Stari Grad – reambulacija
k.o. Sušak – reambulacija
k.o. Matulji
k.o. Volosko
k.o. Lekenik
k.o. Dražice
k.o. Sutomišćica
k.o. Preko
k.o. Marinići

k.o. Klana-nova
k.o. Škalnica-nova
k.o. Lisac-nova
k.o. Mihotići
k.o. Opatija
k.o. Pobri
k.o. Raštane
k.o. Podhum
k.o. Poljana
k.o. Turanj
k.o. Punitovci

3. Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija – geodezija koji se bavi praktičnom primjenom geodetskih metoda u inženjerstvu, zatim u projektiranju i gradnji građevina te u praćenju njihovih deformacija. Najčešće obuhvaća: geodetske radove snimanja terena i izradbe geodetskih podloga koji čine osnovu za početak projektiranja, dopunska mjerenja terena tijekom izradbe detaljnijih projekata i same gradnje, iskolčenje građevine, kontrolu dimenzija građevine tijekom gradnje i nakon njezina završetka, te nadzor nad pomacima i deformacijama građevine tijekom njezine eksploatacije.

Reference:

SPAR HRVATSKA d.o.o.
– iskolčenje i praćenje gradnje trgovačkih centara u Selcu, Labinu i Rijeci
COLAS d.o.o.
– praćenje rekonstrukcije ceste D44 (dionica Bršćak – Lupoglav)
MILENIJ HOTELI d.o.o.
– praćenje gradnje hotela „Royal“ u Opatiji
VILLA ZORA d.o.o.
– praćenje gradnje višestambene zgrade „Villa Zora“ u Opatiji
LIBURNIJSKE VODE d.o.o.
– iskolčenje i praćenje gradnje kanalizacijske mreže i vodovodnog cjevovoda na području Općine Matulji
EKSPERT GRADNJA d.o.o.
– praćenje gradnje vodovodne crpne stanice Sv. Petar, Mošćenička Draga
VODOPRIVREDA d.o.o., Buzet
– iskolčenje sanitarnog kanalizacijskog sustava „Štrmac“ – kolektorska mreža naselja

4. Geoinformacijski sustavi

Geoinformacijski sustav ili GIS služi za upravljanje prostornim podacima kojima su pridruženi odgovarajući atributni, opisni podaci. To je računalni sustav sposoban za integriranje prostornih i opisnih podataka u jedinstvenu cjelinu, kartu koju je moguće pretraživati, postavljati upite po bilo kojem kriteriju i dobivati tematske karte i/ili tablične ispise. GIS omogućuje jedini siguran način pohrane i upravljanja podacima različitih područja (katastar, komunalna infrastruktura…) koje mogu koristiti svi zainteresirani unutar organizacije (lokalna samouprava, tvrtke) za izradu karata ili pretraživanje i postavljanje upita.Iznimno je važno da svaki podatak nakon promjene postaje odmah dostupan svima.

Reference:

Komunalna naknada
– Općina Klana
GIS prostornih planova
– Županijski zavod za prostorno uređenje PGŽ
GIS nerazvrstanih cesta
– Općina Punat, Grad Buzet, Grad Senj, Općina Grožnjan, Općina Lopar
GIS nekretnina (registar nekretnina)
– Općina Lopar

5. Fotogrametrija, modeliranje i snimanje dronom

Digitalni modelj reljefa (DMR), Digitalni model visina (DMV) i Digitalni model objekata (DMO)

Digitalni ortofoto za različita mjerila
3D skeniranje i 3D modeliranje

Snimanje dronom – dron je opremljen kamerom visoke razlučivosti, a upravljanje njegovim radom pod kontrolom je navigacijskog GNSS i inercijskog sustava

Fotogrametrijsko snimanje i kartiranje
  • izrada projekta aviosnimanja i projekta položaja orijentacijskih točaka
  • opažanje i izjednačenje aerotriangulacije
  • stereoskopsko prikupljanje topografskih i visinskih podataka Zemljine površine i objekata na njoj
Reference:

Izrada digitalne ortofoto karte u svrhu novih katastarskih izmjera:
Nova katastarska izmjera Lekenik
Nova katastarska izmjera Raštane
Nova katastarska izmjera Koprivnički Ivanec
Nova katastarska izmjera Jelenje
Nova katastarska izmjera Preko
Nova katastarska izmjera Turanj
Nova katastarska izmjera Našice
Nova katastarska izmjera Stankovci
Nova katastarska izmjera Pakrac
Nova katastarska izmjera Punitovci
Nova katastarska izmjera Marinići