preloader
Izgradnja pristupne ceste na lokaciji zapadni Zamet u Rijeci

Izgradnja pristupne ceste na lokaciji zapadni Zamet u Rijeci

Geoprojekt d.d. izrađuje projektnu dokumentaciju Izgradnje pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet u Rijeci za naručitelja Grad Rijeku.

Predmetni zahvat nalazi se na području Zapadnog Zameta u Rijeci. Zahvat obuhvaća izgradnju/rekonstrukciju postojećeg raskrižja Ulice Avelina Turka i Ulice Mirka Jengića, te izgradnju nastavka Ulice Mirka Jengića odnosno izgradnju dijela prometnog spoja između Ulice Ivana Ćikovića Belog, sa sjeverne strane i Ulice Mirka Jengića s južne strane. Projektom se planira izgradnja kružnog raskrižja na spoju buduće prometnice i Ulice Ivana Ćikovića Belog.