preloader
Izgradnja/rekonstrukcija prometnica u naselju Brzac

Izgradnja/rekonstrukcija prometnica u naselju Brzac

Geoprojekt d.d. izrađuje projektnu dokumentaciju Izgradnje/rekonstrukcije prometnica u naselju Brzac na Krku za naručitelja Grad Krk.

Izgradnjom novo planiranih prometnica formirat će se nova ulična mreža prometnica u naselju Brzac s jednom primarnom prometnicom i dvije sekundarne. Novo planirana ulična mreža predstavlja zbirnu mrežu prometnica koje preuzimaju promet iz postojećeg stambenog područja i usmjeravaju ih prema cesti višeg reda unutar postojeće prometne mreže naselja Brzac.