preloader
Izrada i razvoj IKT poslovnih rješenja

Izrada i razvoj IKT poslovnih rješenja

Korisnik bespovratnih sredstava:

GEOPROJEKT dioničko društvo za geodeziju i geoinformatiku, projektiranje infrastrukture i okoliša, proizvodnju kamenih ganulata i galanterije,Nova Cesta 224/2, 51410 Opatija

Opis projekta: Izrada i razvoj IKT poslovnih rješenja (softvera, licenci i hardvera) namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa te implementacija i prilagodba s postojećim IKT sustavom. Novo IKT softversko rješenje omogućuje optimizaciju poslovanja jer je poslovanje društva visoko ovisno o novim softverskim rješenjima i pouzdanom te brzom hardveru.

Cilj projekta: Svrha projekta je ostvarenje hardverskih i softverskih potreba za novim ili ažuriranim verzija zadnjih IKT rješenja dostupnih u području geodezije i geoinformatike te u projektiranju prometnica i infrastrukture. Sve navedeno u opisu projekta dovodi do ubrzavanja procesa isporuke proizvoda klijentima, poboljšanja kvalitete isporučenog proizvoda, te isto omogućava rast i razvoj.

Ukupna vrijednost projekta je 1.252.085,85 HRK, od čega Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira iznos od  642.231,59 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 07.01.2020. – 07.01.2021.

Kontakt osoba: Branko Manojlović, branko.manojlovic@geoprojekt.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost GEOPROJEKT d.d.

Za osobe slabijeg vida ova obavijest se može pročitati na način da se povećaju slova putem pritiska na Ctrl + (za povratak na originalni oblik stranice pritisnite Ctrl -).