preloader
Nova katastarska izmjera na području općine Viškovo za katastraku općinu Marinići-Nova

Nova katastarska izmjera na području općine Viškovo za katastraku općinu Marinići-Nova

Sa ciljem usklađenja katastarskih podataka o položaju, obliku, površini i načinu korištenja katastarskih čestica na terenu i u katastarskoj te zemljišnoknjižnoj evidenciji Državna geodetska uprava i Općina Viškovo pokrenuli su novu katastarsku izmjeru za dio k.o. Marinići i dio k.o. Srdoči.

Novi katastarski operat će odražavati stvarno stanje katastarskih čestica na terenu i aktualno stanje imovinsko-pravnih odnosa, te usklađenu katastarsku i zemljišnoknjižnu evidenciju. Vlasnici  nekretnina na području na kojem se provodi katastarska izmjera imati će najviše koristi od ovako sređene evidencije.