preloader
Sustav oborinske odvodnje dijela naselja Finida u gradu Poreču

Sustav oborinske odvodnje dijela naselja Finida u gradu Poreču

Geoprojekt d.d. izrađuje projektnu dokumentaciju zatvorenog sustava oborinske odvodnje u Poreču u dijelu naselja Finida s ciljem poboljšanja prometne i komunalne infrastrukture na području Grada Poreča.

U sklopu projekta analizirat će se različite varijante rješenja, na temelju kojih će biti izrađen hidrološki i hidraulički proračun koji su osnova za dimenzioniranje i daljnju razradu tehničkog rješenja.